Aktualności

 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

  Podręczniki

   

  Tytuł

  Autor

  Wydawnictwo

  Kupujący

  Klasa I

   

  Kształcenie zintegrowane

  Nowi Tropiciele  cz. 1 -5

  A.Banasiak, E.Burakowska, A.Brudzińska, J.Dymarska

  WSiP

  szkoła

  Język angielski

  New English Adventure, poziom 1

  T. Lochowski, R. Raczyńska,
  C. Bruni

  Pearson

  szkoła

  Religia

  Żyjemy w Bożym świecie – podręcznik

  Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

  B. Nosek

  Jedność

  rodzice

  Klasa II

   

  Kształcenie zintegrowane

  Nowi Tropiciele cz. 1 – 5

   

  A.Banasiak, E.Burakowska, A.Brudzińska, J.Dymarska

  WSiP

  szkoła

  Język angielski

  New English Adventure, poziom 2 Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  V. Lambert, A.Worrall

   Pearson

  szkoła

  Religia

  „Idziemy do Jezusa” - podręcznik

  ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

  Jedność

  rodzice

  Klasa III

   

  Kształcenie zintegrowane

   

  Nasza szkoła

  Moje ćwiczenia

  M. Lorek, L. Wollman

  E. Dulemba, J. Faliszewska, G. Lech, A. Opala, I. Parlicka, A. Ziewiecka

  MEN

   

  MAC

  szkoła

  Język angielski

  OurDicovery Island 3

  książka+ zeszyt ćwiczeń

  L.Dyson, K.Pogłodzińska, T.Lachowski, L.AnselErocak, S.Salaberri,R.Raczyńska

   Pearson

  szkoła

  Religia

  „Jezus jest z nami”- podręcznik + ćwiczenia

  Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

  Jedność

  rodzice

  Klasa IV

   

  J. polski

   

  Nowe słowa na start – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  A. Klimowicz, M.Derbkiewicz

  Nowa Era

  szkoła

  Matematyka

   

  Matematyka 4 z plusem - podręcznik +

  ćwiczenia wersja C

  M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
  M. Karpiński, P. Zarzycki

  GWO

  szkoła

  Historia

   

  Wczoraj i dziś  – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  G. Wojciechowski, B.Olszewska

  W. SudrychFertsch

  Nowa Era

  szkoła

  Przyroda

   

  Tajemnice przyrody 4 – podręcznik

  M. Masko- Worłowska

  F. Szlajfer

  Nowa Era

  szkoła

  Muzyka

  Lekcja muzyki 4  - podręcznik

  M. Gromek, G. Kilbach

  Nowa Era

  szkoła

  Technika

  Jak to działa 4  – podręcznik

  L. Łabecki, M. Łabecka

  Nowa Era

  szkoła

  Plastyka

  Do dzieła

  J. Lukas, K. Onak

  Nowa Era

  szkoła

  J. angielski

  English Class.  A1 – podręcznik + ćwiczenie

  S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

  Pearson

  szkoła

  Informatyka

  Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

  G. Koba

  MIGRA

  szkoła

  Religia

  „Miejsca pełne BOGActw”- podręcznik

   

  Ks. K.Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

  Jedność

  rodzice

  Klasa V

   

  J. polski

  Nowe słowa na start –podręcznik +zeszyt ćwiczeń

  A.Klimowicz

  M.Derlukiewicz

  Nowa Era

  szkoła

  Matematyka

   

  Matematyka 5 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja C

  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycka,

  GWO

  szkoła

  Historia

   

  Wczoraj i dziś – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  G. Wojciechowski

  B.Olszewska

  Nowa Era

  szkoła

  Biologia

   

  Puls Życia – klasa 5 – podręcznik

  M.Sęktas

  J.Stawarz

  Nowa Era

  szkoła

  Geografia

  Planeta nowa – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwał, R.Malarz

  Nowa Era

  szkoła

  Muzyka

  Lekcja muzyki  - podręcznik

  M. Gromek, G. Kilbach

  Nowa Era

  szkoła

  Technika

  Jak to działa– podręcznik

  L. Łabecki, M. Łabecka

  Nowa Era

  szkoła

  Plastyka

  Do dzieła

  J. Lukas, K. Onak

  Nowa Era

  szkoła

  J. angielski

  English Class A1+  – podręcznik + ćwiczenia

  J.Croxford, G.Fruen, A.Tkacz, J.Heath

  Pearson

  szkoła

  Informatyka

   

  Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej, klasaV.

  G. Koba

  MIGRA

  szkoła

  Religia

  „Spotkania uBOGAcające”

  Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,  E.Parszewska

  Jedność

  rodzice

  Klasa VI

   

  J. polski

  Teraz Polski 6 –podręcznik +zeszyt ćwiczeń

  A. Klimowicz

  Nowa Era

  szkoła

  Matematyka

   

  Matematyka 6 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń – wersja C

  M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
  M. Karpińki, P. Zarzycki

  GWO

  szkoła

  Historia

  Wczoraj i dziś –podręcznik + zeszyt cz.1 i 2

  G. Wojciechowski,T. Maćkowski

   Nowa Era

  szkoła

  Przyroda

  Tajemnice przyrody 6 - podręcznik 

  J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk

  Nowa Era

  szkoła

  Muzyka

  I gra  muzyka – muzyka 6

  M. Gromek, G. Kilbach

  Nowa Era

  szkoła

  Technika

  Jak to działa – technika 6

  L. Łabecki, M. Łabecka

  Nowa Era

  szkoła

  Plastyka

  Do dzieła – plastyka 6

  J. Lukas, K. Onak

  Nowa Era

  szkoła

  J. angielski

  Today 3 -  podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  D.Todd, T. Thompson, E.Stiles, S.Zeryas

  Pearson

  szkoła

  Zajęcia komputerowe

  Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI

   

  G. Koba

  MIGRA

  szkoła

  Religia

  Tajemnice BOGAtego życia

   

  E. Kondrak, E.Parszewska, K.Mielnicki

  Jedność

  rodzice

  Klasa VII

  J. polski

  Nowe słowa na start – podręcznik + ćwiczenia

  A.Klimowicz, M.Derbkiewicz

  Nowa Era

  szkoła

  J. angielski

  English Class  A2+  - podręcznik + ćwiczenia

  B.Hastings, S.McKinley, A. Tkacz

  Pearson

  szkoła

  J. niemiecki

  MeineDeutschtour – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  E.Kościelniak-Walewska, M.Kosacka

  Nowa Era

  szkoła

  Muzyka

  Lekcja muzyki

   M. Gromek, G. Kilbach

  Nowa Era

  szkoła

  Plastyka

  Do dzieła – plastyka 7

   J. Lukas, K. Onak

  Nowa Era

  szkoła

  Historia

  Wczoraj i dziś  – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  G. Wojciechowski, B.Olszewska

   W. SudrychFertsch

  Nowa Era

  szkoła

  Geografia

  Planeta Nowa – podręcznik

  R.Malarz, M.Szubert

  Nowa Era

  szkoła

  Biologia

  Puls życia – podręcznik

  M.Jefimow

  Nowa Era

  szkoła

  Chemia

  Chemia – podręcznik

  J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

  Nowa Era

  szkoła

  Fizyka

  To jest fizyka – podręcznik

  M.Braun, W.Śliwa

  Nowa Era

  szkoła

  Matematyka

  Matematyka 7 – podręcznik

  M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
  M. Karpińki,

  GWO

  szkoła

  Informatyka

  Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII

  G. Koba

  MIGRA

  szkoła

  Religia

  Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

   

  K.Mielnicki E. Kondrak, E.Parszewska,

  Jedność

  rodzice

  Klasa VIII

   

  J. polski

  Nowe słowa na start – podręcznik + ćwiczenia

  J.Kościerzyńska, M.Chmiel, M.Szulc, A.Gorzełczyńska-Mróz

  Nowa Era

  szkoła

  J. angielski

  English Class  B1+  - podręcznik + ćwiczenia

  S.Gaynor, C.Barraclough, K.Alevizos, A.Tkacz, R.Ficker

  Pearson

  szkoła

  J. niemiecki

  MeineDeutschtour, poziom A1 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  E.Kościelniak-Walewska, M.Kosacka

  Nowa Era

  szkoła

  Historia

   Wczoraj i dziś  – podręcznik

  A.Zielińska, R.Śniegocki

  Nowa Era

  szkoła

  WOS

  Wiedza o społeczeństwie 8

  E.Dobrzycka, K.Makara

   

  Operon

  szkoła

  Geografia

  Planeta Nowa – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  T.Rachwał, D.Szczypiński, R.Przybył

  Nowa Era

  szkoła

  Biologia

  Puls życia – podręcznik

   

  B.Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas

  Nowa Era

  szkoła

  Chemia

  Chemia nowej ery 8 – podręcznik

   

  J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

  Nowa Era

  szkoła

  Fizyka

  To jest fizyka – podręcznik

   

  M.Braun, W.Śliwa

  Nowa Era

  szkoła

  Matematyka

  Matematyka z plusem 8 – podręcznik

  M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
  M. Karpińki,

  GWO

  szkoła

  Informatyka

  Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

  G. Koba

  MIGRA

  szkoła

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Żyję i działam bezpiecznie

  J.Słoma

  Nowa Era

  szkoła

  Religia

  Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

   

  K.Mielnicki E. Kondrak, E.Parszewska,

  Jedność

  rodzice

 • Zakończenie roku szkolnego w oddziale przedszkolnym

  Zakończenie roku szkolnego w oddziale przedszkolnym

  Dnia  21 czerwca 2018r dzieci z oddziału przedszkolnego z gr. „0” uroczyście pożegnały rok szkolny. W obecności rodziców, dyrekcji, nauczycieli oraz starszych kolegów i koleżanek zaprezentowały swoje artystyczne umiejętności. Nie zabrakło wierszy, piosenek i pięknych tańców, którymi dziecin pożegnały przedszkole i powitały wakacje. Swoim występem przedszkolaki udowodniły, że zasłużyły na to, aby po wakacjach stać się uczniami i rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

  Zapraszamy do obejrzenie zdjęć w naszej galerii.

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie roku szkolnego

  Dnia 22 czerwca odbyło się uroczyste zakonczenie roku szkolnego 2017/2018.

  Dyrekcja szkoły podsumowała miniony rok szkolny, przybliżyła najważniejsze sukcesy i osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, organowi prowadzącemu, nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywną pracę na rzecz środowiska uczniowskiego. Podkreśliła, że biorąc pod uwagę wyniki edukacyjne, wszyscy uczniowie zostali promowani do klasy programowo wyższej. Podczas uroczystości mieliśmy okazję gratulować uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu. Kolejny rok możemy zaliczyć do udanych.

  Wszystkim jeszcze raz gratulujemi i życzymy bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu.

  Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • Podsumowanie zbiórki zakrętek

  Podsumowanie zbiórki zakrętek

  Akcja „Nakręć się na pomaganie” okazała się trafiona w 10-tkę. Coraz więcej uczniów pamięta o odkręcaniu nakrętek i wrzucaniu ich do specjalnego pojemnika . W ten sposób niesiemy pomoc chorej koleżance i jednocześnie dbamy o środowisko.

  W bieżącym roku szkolnym zebraliśmy 16 worków zakrętek, które zostały przekazane rodzicom niepełnosprawnej Wiktorii, aby wesprzeć kosztowną rehabilitację dziewczynki. Czas wakacji, to lato… więc z pewnością wypijemy całe morze wody, soków, i innych napoi- pamiętajmy więc, że każdy mały korek, to wsparcie dla naszej koleżanki. W ostatnich dniach czerwca zebraliśmy aż 3 worki!

  Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas włączyli się do akcji i zachęcamy, aby nadal pozostali nakręceni na pomaganie.

  Samorząd Uczniowski

  Zapraszamy do galerii zdjęć

 • 100-lecie Niepodległej

  100-lecie Niepodległej

  Uczniowie naszej szkoły włączają się w obchody  100- lecia Niepodległej.

  6 czerwca 2018r. klasa VIIb, z opiekunami : p. Bożeną Kobylińską i Magdaleną  Krzciuk  - Gawrych, uczestniczyła w grze Miejskiej przygotowanej przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

  Wędrowaliśmy szlakiem bitwy z 26 maja 1831 roku; od pomnika słynnych „Czwartaków”  po Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką. W każdym ważnym punkcie poznawaliśmy ciekawe fakty związane z bitwą i jej uczestnikami oraz rozwiązywaliśmy zadania, za które otrzymywaliśmy powstańcze dukaty.W kwaterze oficerów polskiego wojska śpiewaliśmy  „Warszawiankę”, a na hasło „Cześć i chwała bohaterom” otwierały się przed nami wszystkie drzwi.W Mauzoleum złożyliśmy hołd żołnierzom poległym na nadnarwiańskich błoniach. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy ogniskiem.100-lecie Niepodległej - Obrazek 1

 • Dobry start

  1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

  Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

  Zapraszamy do zapoznania się z plakatem promującym program: Dobry_Start_plakat.pdf

 • Bezpieczny wypoczynek - list Minister Edukacji Narodowej

  Szanowni Państwo,

  Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

   

  zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

  W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

  Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

  Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

  Szanowni Państwo, proszę przyjąć słowa uznania za zaangażowanie w pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

  Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach.

  Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.

   

  Z poważaniem

   

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

 • List do Uczniów i Uczennic z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

   

  Drodzy i Szanowni,
   

  za chwilę po raz ostatni zadzwoni szkolny dzwonek ogłaszając koniec roku szkolnego.

  Z pewnością poczujecie radość związaną z rozpoczynającymi się wakacjami. Domyślam się, że nie możecie się już doczekać długich letnich dni wypełnionych zabawą i przygodami. To bez wątpienia dla Was najpiękniejszy i zawsze mocno wyczekiwany okres w całym roku. Jest to czas beztroski, ale nie może być pozbawiony refleksji związanej z bezpieczeństwem Waszym i Waszych znajomych. Pamiętajcie, że od podejmowanych decyzji może zależeć zdrowie, a nawet życie innych. Często o tym przypominam, ale nigdy nie jest dość, by podkreślać, że odwaga ratuje życie - odwaga, która jest odpowiedzialnością za siebie i bliskich.

  Życzę Wam by każda chwila tych wakacji była pogodna i radosna, ale przede wszystkim bezpieczna. Pamiętajcie o wzajemnym szacunku, a gdy zauważycie, że ktoś doświadcza przemocy lub podejmuje niebezpieczne zachowania – reagujcie. Rozmawiajcie z rodzicami, czy opiekunami. Zawsze tez możecie takie przypadki zgłosić do mnie osobiście, czy też dzwoniąc na numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

  Kochani,

  pod koniec wakacji moja misja jako Rzecznika Praw Dziecka dobiegnie końca. Upływa bowiem moja druga i ostatnia kadencja – ale tylko formalnie, bo tak naprawdę cel, który obrałem
  w życiu pozostanie niezmieniony – zawsze będę Waszym rzecznikiem, zawsze będziecie mogli zwrócić się do mnie o wsparcie. Dziękuję Wam za te 10 wspaniałych lat, za wszystkie spotkania, rozmowy i  listy. Były to niezwykłe chwile, pełne wzruszeń, radości, uśmiechu, ale też refleksji i troski. Cieszę się niezmiernie, że udało mi się spotkać tak wielu z Was, choć mam świadomość, że nie udało mi się być wszędzie.

  Życzę dużo słońca i uśmiechu, podczas wakacji i każdego dnia. Wypoczywajcie mądrze
  i bezpiecznie.  Do zobaczenia.


  Najderdeczniej pozdrawiam 
  Wasz Rzecznik

  Marek Michalak

 • Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego

  W dniu 26.05.2018r. w Ostrołęce – Wojciechowicach odbyła się kolejna edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji ks. Jana Twardowskiego. Konkurs zorganizował Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego. Impreza miała zasięg powiatowy. Wzięło w niej udział wielu uczniów z różnych szkół.


  Uczestnicy wystąpili w trzech kategoriach:

  1. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

  2. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

  3. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

   

  W konkursie wzięli także udział uczniowie naszej szkoły, którzy starowali w drugiej z wymienionych wyżej kategorii.

  Byli to:

  1. Borkowska Wiktoria kl. IV  c

  2. Korzeniecki Mateusz kl. V b

  3. Łyszkowska Łucja kl. IV d

  4. Tyszka Marta kl. V c

  5. Rydzewski Łukasz kl. VI b

   

  Łukaszowi Rydzewskiemu komisja przyznała III miejsce.

  Ucznia do konkursu przygotowała p. Beata Drozdowska, p. Grażyna Kijek i p. Elżbieta Polkowska, która pracowała również w Komisji Konkursowej oceniającej recytację.

 • Rajd pieszy „Śladami powstania listopadowego”

  W dniu 25.05.2018r. klasy VIa i VIb uczestniczyły w rajdzie pieszym odbywającym się pod hasłem „Śladami powstania listopadowego”. Zorganizowały go w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę panie: Jolanta Leonarska-Smolnik, Elżbieta Polkowska oraz p. Sebastian Załęski.

  Rajd miał charakter edukacyjny. Uczniowie zapoznali się z historią powstania listopadowego, przebiegiem bitwy pod Ostrołęką w dniu 26 maja 1831r oraz jej konsekwencjami, poznali postacie związane z działaniami powstańczymi, które miały miejsce na terenie naszej gminy i miasta Ostrołęki.

  Pani Jolanta Leonarska-Smolnik przypomniała historię życia i śmierci gen. Ludwika  Kickiego, a następnie uczniowie zapalili symboliczny znicz na jego grobie znajdującym się na terenie wsi Kruki. Następnym punktem rajdu był przemarsz do Pomnika Bohaterów Szarży Artylerii Konnej pod dowództwem gen. Józefa Bema. Tam również została wygłoszona krótka prelekcja na temat tego miejsca i samej osoby generała. Na koniec uczniowie zwiedzili Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką znajdujące się na Fortach Bema. Oprócz zwiedzania mieli możliwość obejrzenia kilku filmów edukacyjnych. Rajd ten był ciekawą i niezapomnianą lekcją historii.

 • XXXV Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”

  W dniu 16 maja 2018 roku odbyły się eliminacje gminne XXXV Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszewie-Borkach, oraz Szkołę Podstawową im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy. Do konkursu przystąpiło 56 uczestników.

  Recytacje oceniała komisja w składzie:

  *Anna Nadwodna- przewodnicząca

  *Patrycja Potrykus-Grochowina

  *Bożena Załęska

   

   Komisja po dokonaniu oceny recytacji, podjęła decyzję o przyznaniu nagród:

  w kategorii wiersz o ziemi kurpiowskiej uczniowie naszej szkoły zajęli:

  1  miejsce Załuska Aleksandra kl. IVd

  2  Makowski Stanisław kl. IVa

  3 Mosakowska Marta, Sieruta Nadia kl. IV c

  w kategorii gadka kurpiowska:

  1  Rzodkiewska Marta kl. III d

  2  Rawa Michał III b, Opęchowski Łukasz kl. IV d

  3  Borkowska Wiktoria kl. IV c, Listwon Gabriela kl. IV a

 • ORTOFRAJDA 2018

  W dniu 26.04.2018 w naszej szkole odbył się Konkurs Ortograficzny „ORTOFRAJDA „ zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w  Olszewie-Borkach oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwinie.

  W konkursie wzięło udział 19 szkół podstawowych z całego powiatu ostrołęckiego. Byli to uczniowie klas IV-VI . Naszą szkołę reprezentowało 13 uczniów, z których troje otrzymało główne nagrody. 

  II miejsce zajęła Martyna Hagiemajer z kl. VIIb.

  III miejsce Paulina Perzanowska z kl. Vb oraz Sandra Szmigiel-Bziukiewicz z kl. VIIb.

  Paulinę Perzanowską przygotowywała p. Elżbieta Polkowska . Natomiast Martynę Hagiemajer i Sandrę Szmigiel-Bziukiewicz p. Grażyna Kijek.

 • The voice of Borki

  The voice of Borki

  8 czerwca w naszej szkole po odbyła się I edycja międzyszkolnego konkursu muzycznego 'The Voice of Borki".

  Głównymi celami konkursu było

  ♫ Propagowanie nauki języka niemieckiego i angielskiego poprzez piosenkę,

   

  ♫ Zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności językowych i wokalnych przed publicznością,

   

  ♫ Promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży.

   

  Konkurs był adresowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum i miał charakter przeglądu twórczości solistów.

  Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych brali pod uwagę: dobór repertuaru (stopień trudności wykonywanego utworu), poprawność językową oraz wymowę, interpretację, walory głosowe, ogólny wyraz artystyczny,  choreografię.

  Jury nie miało łatwo, gdyż wszyscy wykonawcy przygotowali się sumiennie do występów.

  Magdalena Opęchowska z klasy 7c oczarowała publiczność swoim wystąpieniem i wygrała tym samym I nagrodę w konkursie The Voice of Borki, II miejsce to przecudowne trio Aqua ( Zuzia Zalewska, Wiktoria Borkowska oraz Tomasz Zalewski), III miejsce zajęła Martyna Dulewicz z klasy 3c Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach.

  Laureaci I, II i III miejsca otrzymali statuetki The Voice of Borki, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy oraz nagrody rzeczowe  ufundowane przez sponsorów.

  Serdecznie podziękowania należą się uczniom klas IV b oraz IV d za fantastyczne występy choreograficzne, które rozpoczynały cały konkurs.

  Wszystkim wykonawcom serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę, wygranym gratulujemy;-) byliście niesamowici.

  Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii.

   

 • Spacer drogą matematycznych pojęć i prawidłowości

  Spacer drogą matematycznych pojęć i prawidłowości

  Proponujemy kolejne wydarzenie promujące królową nauk. W maju, na szkolnym korytarzu, można było oglądać niezwykłe projekty matematyczne wykonane przez uczniów klas IV – VII inspirowane matematyką. Wystawa prac już z daleka przyciągała wzrok. Wielką pomysłowością wykazali się uczniowie, którzy wykonali prace. Prace dotyczyły wielu zagadnień programowych, ponadprogramowych, jak również łączyły umiejętności z różnych przedmiotów. Wystarczy uważnie przyglądać się światu. Matematyka, a szczególnie jej dziedzina – geometria – otacza nas z każdej strony. Ci, którzy nie mają zmysłu do odkrywania w codzienności liczb i figur, mogą się przyjrzeć, jak dostrzegają je inni.

  Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę  o  odkryciach matematycznych, historii matematyki, bryłach Platona i systemach liczenia. Młodzież, wykonując prace, dowiedziała się, jakie są rodzaje brył, co można z nich zbudować, czym charakteryzują się fraktale, a także czy można bawić się matematyką budując SpongeBoba? Uczniowie pragnęli w interesujący sposób zaprezentować materiał, dlatego też swoje projekty wzbogacili o ciekawe pomysły. Przekonali się, że  matematyka może być ciekawa, a dodatkowo wszystkie prace nagrodzono ocenami.

  Impreza wzbudziła ogólne zainteresowanie wśród młodzieży naszej szkoły oraz Rodziców. Na pewno wszyscy będą długo wspominać to wydarzenie. W przyszłym roku również planujemy organizację podobnej wystawy.

  Zapraszamy na spacer drogą matematycznych pojęć i prawidłowości – organizatorzy – nauczyciele matematyki.

  Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii.

 • Dzień Rodziny

  Dzień Rodziny

  Dnia 7 czerwca 2018r w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Olszewie Borkach odbyła się akademia z okazji Dnia Rodziny.

  Na tę wyjątkową uroczystość przybyli  rodzice, rodzeństwo, a także dziadkowie uczniów klas 0-III. Zaszczyciła nas swoją obecnością p. Ewa Milewska starszy specjalista ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, oraz Dyrekcja Szkoły. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas drugich pod kierunkiem swoich pań Małgorzaty Bogdanowskiej i Małgorzaty  Lubiejewskiej.

  W słowie wstępnym w ujmujący sposób przedstawiono rolę rodziny w życiu każdego człowieka. Podkreślono bezwarunkową miłość i przywiązanie. Dzieci uświadomiły zebranym, jak ważną rolę w rodzinie odgrywa wspólnie spędzony czas. Rodzice z dumą i łzami w oczach przysłuchiwali się pięknej recytacji wierszy, która przeplatała się z piosenkami pełnymi radości i wzruszeń. Nasze dzieci po raz kolejny udowodniły, że prócz talentu recytatorskiego oraz wokalnego , drzemie w nich również duży potencjał taneczny.

  Taniec do piosenek z dawnych lat w wykonaniu uczniów klas III pod kierunkiem p. Jacka Wójcika, stanowiły uroczy dodatek do całości występów. Nie zabrakło również tradycyjnych „Stu lat”, pięknych laurek dla rodziców i słodkiego poczęstunku. Atmosfera tej uroczystości była podniosła, ale i bardzo radosna. Przebiegła w niezwykle rodzinnej,  miłej atmosferze. Taka uroczystość pozostawia po sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale przede wszystkim cementuje więzy rodzinne, zachowując tym samym tradycje, jakie budowane są w społeczności lokalnej.

  Więcej zdjęc do obejrzenia w galerii.

 • Wycieczka przedszkolaków do Dzbenina

  Wycieczka przedszkolaków do Dzbenina

  Dnia 22.05.2018r. dzieci z oddziału przedszkolnego z   gr. „0” wraz z opiekunami wybrały się na wycieczkę do stadniny koni „Mustang” w Dzbeninie. Czekało tam na nie mnóstwo atrakcji, takich jak: przejażdżka bryczką, przejazd na koniku, zwiedzanie stajni czy zabawy na trampolinach i zamku dmuchanym.  Pobyt w stadninie zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek. Wyjazd ten z pewnością dostarczył dzieciom  wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

  Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii

 • VI Międzyprzedszkolny Przegląd Gadek,Inscenizacji i Wierszy Kurpiowskich

  VI Międzyprzedszkolny Przegląd Gadek,Inscenizacji i Wierszy Kurpiowskich

  15 maja 2018r. Maria Milewska i Gabriel Łaskarzewski z gr.0 wzięli udział w VI  Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Gadek, Inscenizacji i Wierszy Kurpiowskich „Mali ambasadorowie gwary kurpiowskiej” organizowanym pod hasłem „Jak to dawniej na Kurpiach bywało”, który odbył się w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach. Zaprezentowali oni  wiersze twórcy regionu kurpiowskiego Stanisława Kałuckiego. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

  Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii

 • Zabawy z matematyką po raz 14

  Zabawy z matematyką po raz 14

  „Myśl, poszukuj, odkrywaj!” – pod takim hasłem już po raz XIV bawimy się matematyką na poważnie i wesoło.

  5 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Olszewie – Borkach, odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas V „Zabawy z matematyką”. Uczniowie, do których adresowany był konkurs mieli do pokonania siedem konkurencji: krzyżówka liczbowa, zadanie tekstowe, krzyżówka z hasłem, domino, „gra w wojnę”, tangram, „trzy widoki”. Zadania te dostarczały okazji do powtórzenia i utrwalenia poznanych zagadnień, rozwijały pozytywną motywację i zainteresowania matematyczne. Uczestnicy, pracując w parach, zabawę rozpoczęli od wylosowania konkurencji. Następne zadania pokonywali przemieszczając się od stanowiska do stanowiska. Sędziowie, w rolę których wcielili się uczniowie klas siódmych i gimnazjaliści klasy IIc, oceniali pracę zawodników. Zwycięska drużyna została wyłoniona na podstawie najwyższej sumy punktów.  W przypadku jednakowej liczby punktów o przyznanym miejscu decydował czas wykonania wszystkich konkurencji.

  Gratulujemy uczniom:

  I miejsce – Izabela Roicka, Patrycja Marcińczyk;

  II miejsce – Kornelia Kosiorek, Julia Stepnowska;

  III miejsce – Alicja Opalińska, Julia Rawa;

  Wyróżnienie

  • Izabela Chrzanowska, Magdalena Zalewska;
  • Magdalena Grzymała, Patrycja Leszczyńska;
  • Aleksandra Modzelewska, Olga Hagiemajer.

  Sponsorem nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc i wyróżnienia było Biuro Podróży „Essentia” . Uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez Urząd Gminy w Olszewie – Borkach.

  Mamy nadzieję, że udało nam się zmienić spojrzenie na matematykę – z założenia trudną,  i że w pamięci wszystkich pozostanie matematyczna zabawa. Liczymy, że konkurs dał uczniom możliwość ćwiczenia określonych umiejętności. Wykorzystane zadania zachęciły do poszukiwania      i odkrywania, a tym samym pozwoliły na spokojną i ciekawą wędrówkę po wiedzy.

  Konkurs zorganizowały i przeprowadziły p. Jolanta Rostkowska, p. Iwona Gumowska   i p. Jolanta Mysiewicz. Piękną dekorację przygotowała p. Beata Bednarczyk.

  Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  24.05.2018

  Szanowni Państwo,

  Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.

  25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

  Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Olszewie-Borkach przy ulicy Broniewskiego 17, 07-415 Olszewo-Borki, tel. 29-7613177, jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

  Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: e.halaburda@artaro.pl lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).

  Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych   na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

   

 • Wycieczka klas 5-ych

  Warszawa była celem wyprawy klas piątych, która miała miejsce 24 maja 2018r. Piątoklasiści z naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawczyniami zwiedzanie stolicy rozpoczęli od Stadionu Narodowego, gdzie mogli wykonać pamiątkowe zdjęcia.

  Następnie powędrowaliśmy na dach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Tam uczniowie mogli nie tylko podziwiać piękną wiosnę w ogrodzie, ale także zobaczyć panoramę Warszawy.

  Kolejnym punktem programu wycieczki było Planetarium „Niebo Kopernika”, a w nim ciekawy seans pt: „Tam gdzie żyły smoki”. My już wiemy czy Smok Wawelski naprawdę istaniał...

  Następnie nadszadł czas na doświadczenia i eksperymenty w Centrum Nauki Kopernik, gdzie w każdym zaułku czekało na uczniów nie tylko mnóstwo zabawy, ale i edukacji.

  Z głową już pełną wrażeń pojechaliśmy na seans filmowy w Kinie 4 DX, gdzie obejrzeliśmy przez wszystkich oczekiwany film pt: „Rampage”.

  Ostatnią atrakcją był pobyt w sali trampolin „Stacja Grawitacja”, podczas którego piątoklasiści mogli oddać się skokom i akrobacjom na kilkunastu trampolinach oraz wykonywać różne ewolucje podczas skoków na powietrzny materac. Niektórzy próbowali swoich sił w grze w koszykówkę na trampolinie lub wykazywali się siłą i zwinnością pokonując różnego typu przeszkody na torze ninja.

  Zmęczeni, ale w wyśmienitych humorach uczestnicy wycieczki wrócili do domu.

Ogłoszenia

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach
  ul. Broniewskiego 17
  07-415 Olszewo-Borki
 • 29-761-31-77

Galeria zdjęć