Nawigacja

Pedagog, psycholog

DROGI RODZICU

- bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych

- staraj się zrozumieć swoje dziecko: jego potrzeby, możliwości i ograniczenia

- spróbuj jak najwcześniej zaobserwować, czy Twoje dziecko ma trudności, na czym one polegają i co może być ich przyczyną – jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z psychologiem, pedagogiem, logopedą a w razie potrzeby z lekarzem

- spróbuj pomóc swojemu dziecku – zaobserwuj w czasie codziennej pracy z dzieckiem, co jest najskuteczniejsze dla przezwyciężenia jego trudności, bądź w stałym kontakcie z wychowawcą swojego dziecka i specjalistami

- chwal i nagradzaj swoje dziecko nie tyle za efekty pracy, co za włożony w nią wysiłek oraz spraw, aby praca z dzieckiem stała się przyjemna dla was obojga

 

DROGI UCZNIU,  DROGA UCZENNICO

MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ DO PEDAGOGA LUB PSYCHOLOGA SZKOLNEGO GDY:

- masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać

- czujesz się osamotniony/osamotniona

- masz problemy w rodzinie

- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

- potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu jakiegoś konfliktu

- ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc

- czujesz, że rówieśnicy Cię nie akceptują

 - masz wątpliwości, czy dobrze postępujesz

- chcesz pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

- chciałbyś/chciałabyś z kimś porozmawiać

 


Podsumowanie programu profilaktycznego

W marcu roku szkolnego 2014/2015 przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczęliśmy realizację programu „Alkohol kradnie wolność – powiedz nie uzależnieniom” skierowanego do uczniów klas 4-6. Podczas zajęć przeprowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego mieli oni okazję przekonać się jak zgubne mogą być skutki używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla organizmu młodego człowieka. W czasie spotkań wykorzystano pakiet filmów „Wpływ alkoholu na organizm człowieka” oraz inne materiały edukacyjne zakupione w celu realizacji programu.

Ubiegłoroczni szóstoklasiści w czerwcu wypełniali ankietę on-line sprawdzającą  wiedzę na temat szkodliwości używania tytoniu i alkoholu zarówno przez dzieci jak i osoby dorosłe. Natomiast uczniowie obecnych klas szóstych w badaniu ankietowym wypowiadali się na temat dostępności i szkodliwości dopalaczy. Został także przeprowadzony konkurs plastyczny „Alkohol kradnie wolność”, a prace laureatów zostały zaprezentowane na gazetce ściennej. Program miał na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń jakie niesie ze sobą używanie substancji zmieniających świadomość człowieka, przede wszystkim alkoholu jak również promocję zdrowego stylu życia.

 


Pomagamy Mikołajowi

Jak co roku nasza szkoła włączyła się do akcji Pomagamy Mikołajowi, zorganizowanej przez Rozmaitości Ostrołęckie. Dzieci napisały i ozdobiły swoje listy pod kierunkiem pań pedagog i psycholog. Uczniowie znajdujący się w potrzebie otrzymali wymarzone prezenty, za które serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom.


Podsumowanie programu profilaktycznego "Przemoc boli"

W ramach programu profilaktycznego „Przemoc boli” we wszystkich klasach zostały przeprowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego zajęcia warsztatowe dotyczące agresji, przemocy i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. W klasach pierwszych poruszono tematykę bezpieczeństwa „Jestem bezpieczny w szkole, w domu i na drodze”. W pozostałych grupach obowiązywały dwa bloki tematyczne: w  klasach drugich i trzecich  - „Nie godzę się na przemoc”, natomiast w starszych klasach „Przemoc nie musi być fizyczna” oraz  „Bądź dziś bohaterem, powiedz komuś coś miłego”.

Wszystkie dzieci otrzymały ulotki informacyjne. W szkole znajduje się gazetka edukacyjna poświęcona problematyce właściwego reagowania na zachowania związane z przemocą rówieśniczą. Zapraszamy również wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym – szczegółowe informacje znajdują się w zakładce aktualności.

W najbliższym czasie zostanie zrealizowany kolejny program skierowany do uczniów klas 4-6

„ Alkohol kradnie wolność – powiedz nie uzależnieniom.

 

 


W tym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „ Przemoc boli” w ramach kampanii „Zachowaj  Trzeźwy Umysł”  – przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie  przemocy i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.


 

Bierzemy też udział w siódmej edycji akcji charytatywnej „Pomagamy Mikołajowi”, nad którym honorowy patronat objęli Starosta Powiatu Osrtrołęckiego i Prezydent Miasta Ostrołęka. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej „Pomagamy Mikołajowi”

 

Ogłoszenia

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach
    ul. Broniewskiego 17
    07-415 Olszewo-Borki
  • 29-761-31-77

Galeria zdjęć